Taitovalmentajat

Hankkeeseen osallistuvat miehet saavat tuekseen henkilökohtaisen taitovalmentajan,Maassa kahvikuppi sekä muistiinpanovihko ja kynä.
joka auttaa osallistujan omien vahvuuksien tunnistamisessa. Taitovalmentajat käyttävät asiakkaiden omiin vahvuuksiin perustuvia luovia menetelmiä ja ohjaavat, tukevat ja auttavat pienryhmissä hankkeen osallistujia. Taitovalmentaja auttaa siinä, että hankkeen aikana saatu uusi osaaminen ja itsevarmuus tulee heti hyödynnetyksi. Taitovalmentaja auttaa etenkin työn tai opiskelupaikan haussa hankkeen aikana. Hän saattaa myös ohjata muiden palveluiden äärelle joissakin tapauksissa. Taitovalmentaja auttaa syrjäytymisuhan alla olevia maahanmuuttajia ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja erityispiirteitä. Heille taitovalmentajan tuki usein erityisen tärkeää, sillä maahanmuuttajabarometrin mukaan esimerkiksi 70 prosentilla somalitaustaisistaPöydällä tyhjiä vihkoja, kyniä, kameroita. ei ole yhtään suomalaista ystävää.

Taitovalmentajat esitellään hankkeen osallistujille hankkeen pajoissa (ks. seuraavat toimenpiteet), joissa aina ainakin yksi taitovalmentaja kertoo valmennusmahdollisuudesta.  Taitovalmentaja pitää yhteyttä tuettavaan säännöllisesti hyödyntäen myös erilaisia sähköisiä vuorovaikutusalustoja (WhatsApp, Facebook tms.) Yhdellä taitovalmentajalla voi olla enintään viisi valmennettavaa.