Osallistujille omat verkkosivut

Työpajojen ja leirinuotioiden jälkeen seuraa vaihe, jossa taitovalmentajan tukemana Henkilö kirjoittaa paperille lyijykynällä, paperin päällä on kynän teroitttamisesta jääneitä roskia.tuotetaan osallistujille omat verkkosivut, joiden tarkoituksena on edistää työ- tai opiskelupaikan saamisessa ja / tai esitellä tekijän kirjallista tuotantoa. Verkkosivuilla esitellään Omakehupajoissa aikaansaatuja tuotoksia: runot, aforismit, biisien sanoitukset ja tarinat sekä leirinuotioiden toiminnalliset osat nostavat esiin monenlaista piilossa olevaa osaamista. Osallistujat hakevat taitovalmentajan avulla omaa osaamista osoittavia paikanteita ja merkkejä.

Verkkosivujen tekeminen alkaa syksyllä 2021. Media-alan asiantuntijat ohjaavat ja tukevat verkkosivujen tekemistä. Käsikirjoittamisen työnjaosta sovitaan toimijoiden kesken. Lopulliset ratkaisut sivujen sisällöstä ja muodosta tekee aina osallistuja itse.

Tavoitteena on tehdä visuaalisesti näkyväksi osallistujien osaamista ja taitoja. Silmälasit tyhjän vihon päällä, taustalla rutattuja paperikasoja.Kyseessä on eräänlainen “elämänportfolio” eli yhteenveto siihenastisesta
ja suunnitelma siitä, mihin portfolion tekijä on suuntaamassa. Verkkosivujen tekemisen avulla osallistuja pääsee käsittelemään omaa henkilöhistoriaansa, löytää sieltä nykyisyyttä määrittäviä ja tulevaisuutta suuntaavia tekijöitä. Verkkosivuilla on myös työnhakuun kytkeytyvä funktio, jonka kautta ilmenee tekijän tieto- ja taitotaso. Verkkosivujen laatimisella tavoitellaan tekijän persoonan esilletuloa sekä osaamisprofiilin kirkastamista. Sivuille voidaan kerätä pienetkin työtehtävät, projektit, harrastukset, erityisosaamiset ja koulutukset. Olennaista on, että luettelon sijasta lopputuloksesta välittyy ainutlaatuinen, kiinnostava ja osaava persoona.