Af Soomaali

Mashruuca-OmaKehu waa qaab loo hagaajinayo si hal abuurnimo ah xaaladda suuqa shaqada ee ragga iyo nolosha guud ahaan. Ka qeygale kastaa waxa uu helayaa qof ugaar    ah ”tababarexirfad”, taasoo lagu gaarayo goob shaqo- ama waxbarasho. Tabarahaaga xirfadeed waa finish kasoo raba in uu ku caawiyo, adigana aad ula tagi karto arimo badan. Kaqeygale kastaa waxaa loo abuurayaa ugu dambeyn hab elegtanoonig ah bortofooliyo codsishaqo ah oo isaga u gaar ah habdhis wanaagsana leh, taasoo looga faa’iideyasanaayo soo saarista qoraal uu leeyahay kaqeybgalaha.

Mashruuca-OmaKehu 1) Waxaa loo diyaarinayaa si murti leh- iyo mottofarsamohowleed, 2) Waxaa lagu soo badhigayaa nolosha ragga qaab sheeko ah oo cod iyo idaacad ah,  3) heeso ayaa mirahooda la curinayaa, 4) Waxaan isu imaneynaa xero duurka ah dab shidan hareerihiis.

Yaa loo ogol yahay?

Cid walbaa waa lagu soo dhaweynayaa. Kaqeybgalistu waa lacag la’aan. Waxbaristu waxaa lagu diyaariyay luqada finishka, laakiin inaad aad u taqaanid u ma baahna, waayo-aragnimo hore inaad leedahay looma baahna, inaad aqoonl leedahay xitaa looma baahna. Goobta wax lagu baranayo waxaad ka heleysaa kafee lacag la’aan ah. Warbixino dheeri ah waxaad ka heli kartaa bogagga internetka ee finishka ku qoran.

 

Omakehu workshops – “motto workshops” – are held every Wednesday from 6 pm to 8 pm on Zoom until 26th of May 2021.

Motto workshops practice putting your own thoughts and feelings into words. In the meetings we write mottoes, aphorisms, reflections, self-praises and song lyrics under the guidance of word art instructors Aleksis Salusjärvi and Antti Pelttari and skill coaches. No previous written knowledge or reading is required from participants. An open mind and interest in writing is enough.

Welcome to rhyme yourself towards a better future. These events are only for men!

Omakehu workshops are held on the Zoom program every Wednesday from 6 to 8 p.m.

You can join to the workshops by clicking this link.

Please notify Katja Salminen of your participation by e-mail – katja.salminen@humak.fi – before the workshop day.